کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون های بین المللی

  • 13 فوریه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

در مطلب قبلی به صحبت پیرامون کنوانسیون ها پرداختیم. در این پست نیز به بیان ادامه مطالب خواهیم پرداخت و به برخی از کنوانسیون های مهم اشاره خواهیم کرد. دانستن نکاتی در ارتباط با کنوانسیون های حمل و نقلی بسیار مهم است زیرا شما باید قوانین موجود در این حوزه را به خوبی بلد باشید […]