کنوانسیون های بین المملی

کنوانسیون های بین المملی

  • 13 فوریه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

برای فعالیت در هر حوزه ای نیاز است تا یکسری قوانینی وضع شود. وجود این قوانین باعث می شود تا کارها با نظم خاصی انجام شود و از انجام کارهای غیرقانونی خودداری شود. در پست های گذشته درباره برخی از واژه های پرکاربرد در حوزه حمل و نقل نظیر فورواردها و متصدیان حمل و نقلی […]

کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون های بین المللی

  • 13 فوریه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

در مطلب قبلی به صحبت پیرامون کنوانسیون ها پرداختیم. در این پست نیز به بیان ادامه مطالب خواهیم پرداخت و به برخی از کنوانسیون های مهم اشاره خواهیم کرد. دانستن نکاتی در ارتباط با کنوانسیون های حمل و نقلی بسیار مهم است زیرا شما باید قوانین موجود در این حوزه را به خوبی بلد باشید […]