کنوانسیون های بین المللی در حمل و نقل

کنوانسیون های بین المللی در حمل و نقل

  • 13 فوریه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

در مقاله های گذشته درباره برخی از کنوانسیون های مهم صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم به بررسی برخی از کنوانسیون های مربوط به حمل و نقل دریایی و دیگر شیوه های حمل و نقلی بپردازیم. بیان کردیم که کنوانسیون ها مجموعه قوانینی هستند که مورد تصویب کشورهای مختلف می رسند و به صورت […]