انواع شناورها ( قسمت دوم )

انواع شناورها ( قسمت دوم )

  • 23 ژانویه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

در بخش های گذشته درباره تعدادی از شناورها صحبت کردیم. تعداد دیگری از شناورها موجود هستند که ارتباط چندانی با بحث های ما ندارند و کاربرد بیشتر آنها نظامی می باشد. ناوهای هواپیمابر، ناوچه، ناوشکن، نبردناو و هواناو از جمله شناور هایی هستند که در بخش نظامی یک کشور فعالیت دارند. قایق های موتوری کوچک […]