حمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی

  • 06 دسامبر 2021
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

در مقاله های گذشته درباره یکی از خدمات شرکت های حمل و نقلی، یعنی حمل و نقل های هوایی و زمینی صحبت کردیم. همچنین بیان کردیم که حمل‌ و نقل به شیوه های مختلفی انجام می شود. دو شیوه حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی را بررسی کردیم. در این مقاله به […]