انواع کانتینرها

انواع کانتینرها

  • 23 ژانویه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

انواع دسته بندی کانتینرها در حمل و نقل از جمله اصلی‌ترین تجهیزاتی که برای حمل و نقل محموله‌های مختلف از طریق روش‌های گوناگون حمل بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، انواع کانتینرها هستند. کانتینر محفظه ای فلزی است که محموله ها در آن چیده و با وسایل نقلیه مختلف به مقصد مورد نظر حمل می شوند. […]