ارتباط لجستیک و حمل و نقل

ارتباط لجستیک و حمل و نقل

  • 29 نوامبر 2021
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

در مقاله گذشته به بررسی روش های حمل و نقل پرداختیم. همچنین درباره مزایا و معایب هر روش صحبت هایی کردیم. در این مقاله قصد داریم به بررسی ارتباط لجستیک و حمل و نقل بپردازیم. لجستیک مفهومی از چند فرآیند متفاوت می باشد که می توان مهمترین فرآیند لجستیک را بحث حمل ونقل بیان کرد. […]