آثار زیست محیطی در حمل و نقل

آثار زیست محیطی در حمل و نقل

  • 15 ژانویه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

در یک فرآيند حمل و نقلی فعالیت های گوناگونی انجام می شود. طبق قوانین موجود در این حوزه این فعالیت ها زيرنظر خواهند بود. از مواردی که در یک فرآيند حمل و نقلی مورد توجه است می توان به آثار زیست محیطی موجود در فرآیند اشاره کرد. در این مقاله قصد داریم پیرامون آثار موجود […]