پرسش و پاسخ

بنام خدا

 

1-شرکتهای بیمه گر بیمه باربری در دو مورد تعهدی در پرداخت خسارت حتی در کلوزA ندارند که بشرح ذیل می باشد:

 • عدم بسته بندی مناسب برای کالا باتوجه به نوع کالا و محل تحویل آن
 • عدم دقت در استفاده از وسیله نقلیه ای که قابلیت حمل کالای موضوع بیمه را دارا باشد

برای رفع دو مشکل بالا صاحب کالا میتواند با ارائه گواهی بازرسی در مورد مناسب بودن نوع بسته بندی و گواهی بیمه لویدز لندن در مورد قابلیت حمل وسیله نقلیه این دو مشکل را برطرف نماید

 

2-چه نوع تحویلی را در اینکوترمز تحویل فرضی می نامند؟

تحویل فرضی انست که فروشنده تعهدات خود را مطابق با ترم مورد نظر در تحویل کالا عمل نموده باشد ولی خریدار جهت دریافت کالا اقدامی ننماید، که تمام مسئولیتها، اعم از هزینه و ریسک از آنجا به خریدار منتقل میگردد به همین جهت می باشد که آنرا تحویل فرضی می نامند

به عبارت دیگر درست که فروشنده کالا را بطور واقعی تحویل نداده است ولی آن را تحویل داده شده تلقی میکنند و از آن تاریخ به بعد هرگونه ریسک و هزینه که بوجود آید بعهده خریدار می باشد.

این موضوع یعنی تحویل فرضی برای تمامی ترمهای اینکوترمز مصداق دارد.

تحویل واقعی یعنی تحویل فیزیکی کالا توسط خریدار در تاریخ و مکان مقررشده

 

3-تفاوت لغات بازرسی و بازبینی در اینکوترمز

بازبینی از تعهدات فروشنده می باشد که تا اطمینان حاصل نماید کالا دقیقا مطابق با قرارداد تهیه و تامین شده است مانند کنترل کیفی کالا که معمولا در محل کارخانه / محل تولید فروشنده انجام میگیرد

بازرسی با این کلمه بسیار و به کرات در تشریفات گمرکی کالاهای وردی و خروجی برخورد داشته ایم ولی آن چیزی که در اینجا گفته میشود بازرسی است که توسط خریدار براساس ترمهای اینکوترمز صورت میگیرد که وی اطمینان حاصل نماید کالا منطبق با توافق صورت گرفته در قرارداد می باشد که میتواند این بازرسی در مبدا یا مقصد یا هرمحل توافق شده ای دیگری در قرارداد /توافق باشد

 

4-سه اصلی که می تواند ریسک تجار را کاهش دهد

 • انتخاب آگاهانه طرف معامله و تمامی عواملی که مرتبط با این انتخاب باشد

عوامل مرتبط می توانند شرکتهای بازرسی کننده، شرکت بیمه ، شرکت حمل و … باشند

 • انعقاد قرارداد بدور از اکتفا به پیش فاکتور

همیشه بیان میشود بعنوان صاحب کالا چه خریدار باشید چه فروشنده می باید 3 قرارداد یا توافقی که بتوان در زمان بروز خسارت به آن استناد کرد داشته باشید

    الف- با طرف مقابل حال میخواهد خریدارباشد یا فروشنده

ب- شرکت حمل و نقل براساس طرف اینکوترمز توافق شده

ج- شرکت بیمه باربری آنهم براساس ترم اینکوترمز که از نظر بنده صادرکندگان محترم بهتر آن است به مقوله

بیمه باربری دقت لازم را داشته باشند

 • اخذ تضین مناسب

 

5-اگر با وجود بازرسی توسط خریدار در مقصد مشخص شد که کالا مطابقت با کالای مورد توافق ندارد چه باید کرد؟

می تواند از شرکت فروشنده درخواست شود که کالا را مرجوع نمایند هرچند که این امر بعید می باشد ولی از آنجایی که خسارت وارده به خریدار همیشه بیشتر از مبلغی که شرکت بازرسی کننده خاطی پرداخت می نماید، می باشد میتوان از شرکت بازرسی کننده دیگری در مقصد درخواست نمود که کالای موجود در گمرک را مورد بازرسی قرار دهد چرا که اگر از گمرک خارج و سپس این بازرسی دوم صورت پذیرد فروشنده آنرا قبول نمیکند

این گزارش بازرسی میتواند مستندی باشد در محاکم قضایی

 

6- بیمه محلی چیست و آیا در هنگام عمل انوانتر باز هم این بیمه شامل  کالا میشو

د یا خیر؟

از لحظه ای که کالا وارد گمرک شده و قبض انبار میشود بصورت اتوماتیک کالا تحت پوشش بیمه محلی خطرات مقرر شده ،قرار میگیرد.

ولی با توجه به تعریفی که از انوانتر در ذیل آمده است ، کالای مورد عملیات انوانتر نمی تواند در زمان بروز خسارت از بیمه محلی استفاده نماید.

اکثر قریب به اتفاق صاحبین کالا میداند که بهتر آن است که از بیمه باربری استفاده نمایند به همین دلیل اگ کالای تحت پوشش بیمه معتبر باشد از پرداخت بیمه باربری معاف خواهد بود.

الف- بیمه محلی ، بیمه است که بابت کالاهای موجود در گمرک (خروجی یا ورودی) دریفت میگردد.

ب-انوانتر عملی است که صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی (کارگزار رسمی گمرک ) می توانند قبل از تسلیم اظهارنامه مربوطه گمرکی ، از گمرک اجرائی تقاضا کنند که کالای خود را رویت و در صورت نیاز توزین و بررسی محتویات کالا را انجام دهند .

این اقدام طی تقاضای کتبی و با موافقت گمرک امکان پذیر خواهد بود  .در زمان رویت بسته ها  اگر خسارتی به کالا وارد شود گمرک متحمل خسارت نخواهد بود و در صورت بروز خسارت ، از این خسارت وارده گمرکی تخفیف در سود حقوق بازر گانی قائل نخواهد شد.

 

7-تفاوت CIF  اینکوترمز و CIF مورد استفاده در قانون امور گمرکی چیست؟

سیف CIF مورد استفاده در قانون امورگمرکی جهت دریافت حقوق ورودی می باشد که یعنی حقوق ورودی از ارزش کالا + بیمه + کرایه حمل دریافت خواهد شد که برای تمامی روشهای حمل چه جاده ای ، چه ریل ، ه دریایی و… استفاده میشود اما CIF اینکوترمز حدود مسولیت ، ریسک و هزینه  های مابین فروشنده و خریدار را صرفا در روش دریایی بیان می نماید.

 

8-تفاوت بارنامه BL/FBL با راهنامه؟

اوصاف بارنامه بشرح ذیل می باشد:

الف- رسید تحویل کالا

ب- نشان دهنده قرارداد

ج-سند مالکیت و قابلیت نقل و انتقال داشتن

تمامی اسنادی که قابلیت نقل و انتقال را داشته باشند در زمره راهنامه قرار میگیرند مانند CMR-SEA WAY BILL-AIR WAY BIL-SMGS-CIM

 

9-فرانشیز در بیمه چیست؟

فراشیز آن مبلغی که ذینفع در زمان بروز خسارت می باید علیرغم داشتن بیمه باربری خود پرداخت نماید که معمولا میزان آن در بیمه های بازرگانی 3درصد میباشد

 

 10- نکاتی در ارتباط با ترمهای یازده گانه اینکوترمز :

 • در ترمهای EXW-FCA-FAS-FOBطرف قرارداد شرکتهای حمل خریدار می بوده و می باید نسبت به انعقاد قرارداد از مبدأ تا مقصد را انجام داده و هزینه حمل را نیز پرداخت نماید.
 • و اما در ترمهای CPT-CIT-CFR-CIF-DAP-DU-DDP انعقاد قرارداد حمل از مبدا تا مقصد توافق شده بعهده فروشنده بوده و کرایه حمل را پرداخت می نماید.
 • تشریفات گمرکی در مبدأ یعنی همان تشریفات صادرات کالا بغیر از EXW با فروشنده می باشد
 • تشریفات گمرکی مقصد یا همان تسریفات واردات کالا بعهده خریدار بوده مگر در ترم DDP
 • تنها ترمهای که در آن ها بیمه دیده شده است ترمهای  CIP-CIF می باشد که فروشنده بیمه را برای خریدار ، از جایی که ریسک به خریدار منتقل شده تا جای که در مقصد توافق شده است ،خریداری می نماید.
 • در محمولات اعتبار اسنادی جهت حمایت از بیمه گر داخلی از ترمهای CIP-CIF استفاده نمیشود.

 

11-نقش و اهمیت گواهی بازرسی معتبر

گواهی بازرسی می تواند در زمان بروز خسارت یکی از، استثنات بابت پرداخت خسارت، توسط شرکت بیمه گر که یکی از آنها  همان نامناسب بودن بسته بندی خواهد بود ، مستندی جهت ارائه به  بیمه گرو دریافت خسارت  باشد

 

12- درج عبارت Said to Contain به چه معناست؟

یعنی اینکه شرکت حمل و نقل هیچ گونه مسولیتی در خصوص محتویات داخل بسته ها نداشته وصرفا براساس اظهارات فرستنده که در  shipping order آورده شده است بارنامه را تکمیل می نماید. با این اوصاف خریدار می باید و بهتر آنست که در انتخاب فروشنده دقت لازم را داشته باشد ودر صورت لزوم از شرکت بازرسی کننده در مبداء نیز استفاده نماید.

 

13-درج عبارت  SHIPPER’S LOAD, STOWED AND COUNT به چه معناست؟

در بارنامه‌های صادره به صورت FCL، جمله‌ی «توسط فرستنده بارچینی و بارشماری شده است» SHIPPER’S LOAD, STOWED AND COUNT، درج می‌گردد. این جمله، دارای اهمیت و توجه است.چرا که در آن شرکت حمل اعلام می نماید بارگیری ، بارچینی و Lashing کالا بعهده فروشنده بوده و در زمان بروز خسارت بابت موارد ذکر شده، هیچ گونه مسولیتی شامل حال او(شرکت حمل )نخواهد بود چرا که تمامی مراحل توسط فروشنده صورت کرفته است.

 

14-تفاوت بارنامه سراسری Trough BL و بارنامه مرکب Multimodal BL چیست؟

بارنامه سراسری برای شیوه های حمل قابل استفاده است و ترتیبات حمل در سراسرمسیر با وسایط نقلیه مختلف صرفا توسط کریر انتخاب شده از ابتدا صورت میگیرد وقتی برای انتقال کالا از چندین وسیله نقلیه استفاده میشود اولین شرکت حمل یا همان carrier اقدام به صدور بارنامه سراسری میکند باید دقت داشت در حمل سراسری یکی از شیوه های حمل حتما باید دریایی باشد اما بارنامه مرکب همانطور که از نامش نیز پیداست برای حمل مرکب یا ترکیبی یا چند وجهی توسط فورواردر صورت میگیرد. فدراسیون بارفرابران یا همان FIATA سندی دارد بنام FBL که فورواردر آن را زمان حمل مرکب هم صادر میکند. این بارنامه موردد تایید فیاتا و ICC می باشد

 

15-بارنامه بیات چیست و چرا بانکها مهلت 21 روز برای بیات شدن بارنامهBL/  در نظر گرفته اند؟

بارنامه بیات بارنامه ای است که از تاریخ صدور آن بیش از 21 روز بگذرد ودر محمولات اعتبار اسنادی lc فروشنده آنرا به بانک ارائه نماید که توسط بانک پذیرفته نمیشود البته می توان برای مدت بیشتر یا کمتر توافق کرد ولی در مقررات محتد الشکل اعتبار اسنادی 21 روز می باشد

درست است که در صورت تحویل دیرتر اسناد توسط فروشنده به بانک ،خود فروشنده از دریافت وجه دیرتر منتفع می باشد اما این مهلت بدلیل حمایت از خریدار است که کالا رسیده و مجبور به پرداخت دموراژ و انبارداری خواهد شد و این به ضرر خریدار می باشد و دیگر اینکه کالاهای موجود در گمرک از نظر قانون امور گمرکی فقط می توانند برای مدت 3ماه متوقف باشند در غیراینصورت متروکه میگردد مگر توافقات دیگری با گمرک داشته باشند